Perfil de Muntanya

Distància: 25Km

Dia Sortida: Diumenge 18 d'abril 2021

Desnivell: D+ 1100m

Avituallaments: 2 en recorregut + final (+info)

Límit: 4 hores i 30 minuts

Consulta el Brieffing de la cursa

 

**Properament s'informarà del temps de tall a l'avituallament 2