Perfil de Muntanya

Distància: 15Km

Dia Sortida: Diumenge 18 d'abril 2021

Desnivell: D+ 900m

Avituallaments: 1 en recorregut + final (+info)

Límit: 3 hores 

Consulta el Brieffing de la cursa