Perfil de Muntanya

Distància: 8Km

Hora Sortida: 9:30h.

Desnivell: D+ 450m

Avituallaments: 2 en recorregut + final

Límit: 3 hores i 30 minuts

 

Recorregut 8 Km